Vindängen

Vindängen i Folkhälsanhuset bjuder på mångsidigt utbud av svenskspråkig kultur och fritt bildningsarbete. Verksamheten möjliggör naturliga möten mellan olika generationer, kulturer och språkgrupper eftersom även Esbo Arbis och Musikinstitutet Kungsvägen bjuder på kursverksamhet och konserter i huset. 

Månatliga utställningar och författarbesök, familjeföreställningar, allsångskvällar och verksamhet för daghemsgrupper är endast en del av verksamheten. Samarbetet med Folkhälsan och husets restaurang ger goda möjligheter till verksamhet för olika målgrupper.

Här hittar du också Esbo Arbis kundtjänst (som för tillfället betjänar endast per telefon och e-post p.g.a. coronarestriktioner i Folkhälsanhuset).

Välkommen! 

 

Tuulikuja | Vindgränden 6 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 3560 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 43 826 5274 | kultur-info@espoo.fi